Women in Business

Kun 30% av nyetablert næringsvirksomhet i Kattegat/Skagerrak-regionen startes av kvinner.

I hvert av de deltakende landene er styrkingen av kvinnelig entreprenørskap et prioritert mål. Women in Business vil utnytte styrkene og erfaringene fra de deltakende landene og regionene for å gjøre satsningen mer målrettet og arbeidet med å styrke kvinnelig entreprenørskap bedre.

Gjennom konkret støtte og veiledning til entreprenører, forskning på området, etablering av nettverk, arenaer og skolering, skal andelen kvinnelige entreprenører økes og innovasjonsevnen styrkes.

Norsk prosjekteier

Aust-Agder fylkeskommune

Kontakt

  • Lona, Hilde

    Foreningen Norden

    +47 91 36 51 79

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 3736296 Kjell

Total: 1.513.546 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder, fylkesmannen i Vest-Agder, Innovasjon Norge, Region Nordjylland, Frederikshavn Erhvervsråd, Veksthus Nordjylland, Västra Götalandsregionen och Föreningen Norden/Nordisk informasjonskontor.