Tema: Bærekraftig transport (2014-2020)

EnviSuM vant gjev EU-pris

Et interaktivt kart med funn og resultater fra EnviSum, sørget for at klimaprosjektet stakk av med prisen for «beste fortelling».

Fossilfri grenseregion 2030

Den teknologiske utviklingen for fossilfri transport går raskt, men implementeringen av ny teknologi går for langsomt til at klimamålene kan nås. Fossilfri grenseregion 2030 vil bidra til en raskere omstilling…

– Med Interreg skaper vi mer sammen!

Med god drahjelp fra Interreg-samarbeidet har Kunnskapsbyen Lillestrøm blitt en norgesledende kunnskapsklynge innen fornybar energi og velferdsteknologi.

Side 1 av 34
12345...34