Tema: Bærekraftig transport (2014-2020)

EVUE II

EVUE II (2013-2015) bygger videre på Oslo kommunes deltagelse i URBACT-prosjektet EVUE (2009-2013), som fokuserte på utvikling av ladestasjoner for elektriske biler. Oslo var på det tidspunktet i front på…

CSHIPP

CSHIPP – (Clean Shipping Project Platform), bringer sammen prosjekter og organisasjoner som fokuserer på rent shipping-industri i Østersjøregionen. Formålet er å øke tilslutningen, kontakten og effekten av arbeidet som aktører…

ARINKA II

I KOLARCTIC-regionen er jernbanen en viktig transportvei for gods og folk. Turister er også en økende forbruker av toget. Den generelle trenden, både i Kolarctic-regionen og Europa, viser et økende…

Barents on time

Hundrevis av reisende krysser grensene mellom Norge, Russland og Finland daglig. Men å reise med buss er ikke alltid den mest effektive og smidige formen for transport. Prosjektet Barents on…

NABL

Prosjektet skal sørge for bedre øst-vest passasje mellom transportkorridorer på Nordkalotten, samt grensekryssende mobilitet i Kolarctic-regionen.

Value2Sea

Prosjektet Value2Sea vil styrke den miljørettede transportutviklingen ved å identifisere forbedringsmuligheter i transportkjeden i ØKS-regionen. Gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter, skal prosjektet identifisere muligheter som gagner både miljø…

Skandinavisk Elektrisk Transportsystem II (SETS)

SETS II vil bidra til at havner i regionen skal kunne omstille seg til landstrøm enda raskere, og dermed minske karbonutslippet. Prosjektet ønsker også å løfte fram de «miljøvennlige» havnene…