Tema: Bærekraftig transport (2014-2020)

Interreg-støtte gir elsykkel-boom i Østfold

Nå kan du låne elsykler av Rakkestad kommune! Kommunen har gått til innkjøp av to elsykler som er tilgjengelige for utlån til kommunens innbyggere. Utlånsordningen er gratis.

BSR Electric

BSR Electric – Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region Prosjektet skal redusere regionens utslipp av klimagasser gjennom å legge til rette for økt bruk av…