Fylke: Aust-Agder

Scandinavien Sustainable CircularConstruction (C2C)

Prosjektets formål er å bygge flere holdbare og energieffektive offentlige bygg. C2C vil øke kunnskapsnivået og forandre Målet är att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet S2C…

MarGen II

Prosjektet skal arbeide med utfordringer i næringslivet i tilknytning til den blå bioøkonomien i regionen. Blant annet forbedring av avfallsprodukter fra fisk og skalldyr, kartlegge nye potensielle ressurser med tanke…

Green Building A-Z

Green Building A-Z er et tverrnasjonalt samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark som via læring og kunnskapsspredning skal kvalifisere offentlige byggherrer og byggesektoren til å etterspørre og bygge flere bærekraftige…

In For Care

In For Care – Informal care and voluntary assistance: Innovation in service delivery in the North Sea Region Samfunnet er i endring. Ikke bare blir vi flere eldre, vi lever også…

HERICOAST

Europas kystregioner kan vise til et stort mangfold i natur- og kulturarv. Samtidig møter den europeiske kystkulturen felles utfordringer i form av økende konkurranse om kystarealene fra fiskerier, transport og…

Innovasjoner for bærekraftig planteproduksjon

Hvordan kan vi produsere mer på samme jordbrksareal – med større bærekraft og redusert miljøpåvirkning?  Prosjektet skal bidra til at innovative metoder og teknologi for effektiv og bærekraftig planteproduksjon skal…

Kompetansebasert Regional Analyse (KOBRA)

Kompetansebehovene i det skandinaviske arbeidslivet er i rask forandring. Kompetansebasert Regional Analyse, KOBRA undersøker hvilke kunnskaper som trengs i fremtiden, og hvordan mindre regioner kan møte etterspørselen i fellesskap. Samarbeid…

GameHub Scandinavia

For å beholde sin verdensledende posisjon må spillindustrien i Skandinavia samarbeide om utviklingen. GameHub Scandinavia skal skape 100 nye nye spill-bedrifter, og samtidig legge til rette for å spre Øresund-Kattegat-Skagerak-regionens…

FoodNexus Nordic

Helse, miljø og sikkerhet, smitterisiko og tilgang til sunne matvarer er sentrale utfordringer for den globale næringmiddelindustrien. Disse utfordringene må møtes av nye ideer. For å oppnå den ønskede utviklingen…

Side 1 av 4
1234