Fylke: Vest-Agder

Value2Sea

Prosjektet Value2Sea vil styrke den miljørettede transportutviklingen ved å identifisere forbedringsmuligheter i transportkjeden i ØKS-regionen. Gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter, skal prosjektet identifisere muligheter som gagner både miljø…

MarGen II

Prosjektet skal arbeide med utfordringer i næringslivet i tilknytning til den blå bioøkonomien i regionen. Blant annet forbedring av avfallsprodukter fra fisk og skalldyr, kartlegge nye potensielle ressurser med tanke…

Vital

Prosjektet skal utvikle helseteknologi med fokus på sikring av fall og hørselsproblemer.

GRESS – GREen Startup Support

Prosjektet skal fremme entreprenørskap og bidra til flere og mer levedyktige oppstartsbedrifter innenfor grønne og blå næringer. Erfaringsutveksling, identifisering og overføring av god praksis mellom partnerne skal øke bevisstheten om…

PERISCOPE

Med sine rike marine ressurser, høyteknologiske industrier, store havneområder og økte offshore-aktiviteter, er Nordsjøen en svært viktig region for Europas blå næringer. Men på grunn av store globale endringer opplever…

In For Care

In For Care – Informal care and voluntary assistance: Innovation in service delivery in the North Sea Region Samfunnet er i endring. Ikke bare blir vi flere eldre, vi lever også…

HERICOAST

Europas kystregioner kan vise til et stort mangfold i natur- og kulturarv. Samtidig møter den europeiske kystkulturen felles utfordringer i form av økende konkurranse om kystarealene fra fiskerier, transport og…

NØKS II

Prosjektets overordnede målsetting er å legge til rette for et mer miljøvennlig og karbonnøytralt transportsystem i regionen gjennom utvikling og forbedring av regionens sjøtransportsystem. NØKS II skal i tillegg stimulere…

ScandTick Innovation

ScandTick Innovation er det største forskningsprosjektet på flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia. Formålet å minske forekomsten av flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr i Skandinavia. Totalt 11 svenske, danske og…

Side 1 av 4
1234