Fylke: Hordaland

RIGHT

Prosjektets siktemål er å tilrettelegge og styrke regional innovasjon, samt bidra til strategier innen smart-spesialisering. For å få til dette skal RIGHT fokusere på å utvikle kompetansen hos arbeidstakere i…

Ascent

Med hjelp fra erfarne stibyggere fra Nord-Irland blir ull brukt som byggemateriale på en tursti i Odda. Hordaland fylkeskommune og EU-prosjektet Ascent tester metoden som stammer fra det gamle Romerriket.…

Shape

SHAPE fokuserer på utvikling av kulturarvområder (SHAs) med ulike opplevelser og regionalt samarbeid som involverer prosjektpartnere innen kulturarv, turisme og styring. I disse områdene samarbeider partnerne med lokale interessenter, organisasjoner…

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage – Adapting northern cultural heritage to environmental impact of climate change through through community engagement and informed conservation planning Prosjektet skal utvikle en programvareplattform og nettverk for…

REEWiseVillage

REEWiseVillage – Fostering and facilitating energy citizenship development in local communities Prosjektet skal legge til rette for økt kunnskap og bevissthet om energiressurser blant husholdninger, eiere av private og offentlige bygg, i…

BEGIN

BEGIN – Blue Green Infrastructure through Social Innovation Prosjektet skal legge til rette for økt bruk av blågrønn infrastruktur (BGI), dvs alle vegetasjonskledde områder inkludert områder med vann, som kan hjelpe oss med…

Nearly Zero Energy Project

Dette er et forprosjekt som skal legge grunnlaget for et hovedprosjekt. I hovedprosjektet skal det etableres en arbeidsgruppe som skal identifisere hvordan man kan innfri nye krav (Recast Energy Performance…

CLARE

CLARE – Capacity Building in Local Authorities for fostering Renewable and Energy Efficiency community projects Prosjektet skal legge til rette for kapasitetsbygging og beredskap i lokale og regionale myndigheter for…

SWAN

SWAN – Song Writers of the Arctic Network Dette forprosjektet møter utfordringen med få profesjonelle nettverk og lav tilgang til det globale markedet for musikkprodusenter i NPA-regionen. Prosjektet skal legge…

AURORA EXHIBITIONS

AURORA EXHIBITION – Science Tourism: services and products for Dancing with the Lights Prosjektet skal legge til rette for konseptualisering og utvikling av vitenskapsturisme gjennom samarbeid mellom vitenskapsformidlere og reiselivsbransjen. Ved…

Side 1 av 3
123