Program: Kolarctic ENPI CBC

AgroFore: Agroskogbruk i Barentsregionen

AgroFore er et prosjekt om skogslandbruk. Prosjektet skal utvikle og teste kombinasjonen av diversifiserte landbruksmetoder som involverer både kultivering av trær, buskvekster og andre planter og nyttevekster. Prosjektet sikter på…

ARINKA II

I KOLARCTIC-regionen er jernbanen en viktig transportvei for gods og folk. Turister er også en økende forbruker av toget. Den generelle trenden, både i Kolarctic-regionen og Europa, viser et økende…

BRIDGE

BRIDGE er et innovativt nettverks-prosjekt som jobber med rekrutering fra akademia til arbeidsliv. Ca. 60 småbedrifter og rundt 200 eksamenskandidater fra fire universiteter i Barentsregionen deltar i prosjektet. Gjennom prosjektet…

Barents on time

Hundrevis av reisende krysser grensene mellom Norge, Russland og Finland daglig. Men å reise med buss er ikke alltid den mest effektive og smidige formen for transport. Prosjektet Barents on…

NABL

Prosjektet skal sørge for bedre øst-vest passasje mellom transportkorridorer på Nordkalotten, samt grensekryssende mobilitet i Kolarctic-regionen.

DIT4BEARS

Prosjektet vil jobbe med tilpasning og overføring av Disruptive Information Technologies (IoT, Big data, Distributed Ledger Technologies og annet) for å imøtekomme sosiale og økonomiske behov i den Barents-Euro-Arktiske regionen.…

I2P

Innen 2030 sikter man på å kunne tilbys mange skreddersydde varianter av metallprodukter som er designet og produsert gjennom 3D-printing i regionen. Dette vil komme på bakgrunn av grensekryssende samarbeid,…

DeConcrete

Prosjektet skal arbeide for grensekryssende arktisk teknologisamarbeid mellom industri, akademia, FoU-miljøer om sirkulærøkonomisk vekst i kolarctic-regionen ved å utvikle nye innfallsvinkler for gjenbruk og resirkulering av bygningsmaterialer, med særlig fokus…

CoASal

Prosjektet skal bidra til å undersøke og dokumentere effektene av nye reguleringer for den arktiske villaksen, samt undersøke potensielle trusler som dagens laksepopulasjon står overfor som for eksempel klimaendringer, en…

Grensekryssende innovasjoner i arktisk akvakultur (ARCATQUA)

Prosjektet skal promotere utviklingen av bærekraftig akvakultur i den arktiske regionen gjennom innovasjon og grensekryssende kunnskapsutveksling. Dette innebærer blant annet å sikre enda bedre rogn- og smoltproduksjon, bidra til en…