Program: Nordsjøprogrammet

Seminar i Hamburg

Interreg VB Nordsjøprogrammet inviterer til konferanse i Hamburg i forbindelse med den første utlysningen i ny programperiode. Konferansen retter seg mot alle som planlegger å sende inn en prosjektskisse (expression…

Dobbel B-lansering på Lillestrøm

Både Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet ble presentert i sin fulle bredde da Østlandssamarbeidet arrangerte lanseringskonferanse på Lillestrøm.

Venter på godkjenning

Nordsjøprogrammet mangler godkjenning. Første utlysning er planlagt til forsommeren.

B-fokus på Østlandet

Oppstarten av en ny periode for Nordsjø- og Østersjøprogrammene (VB, 2014 – 2020) markeres i Lillestrøm.