Program: Nordsjøprogrammet

Søker leverandør til ny nettside

Nordsjøprogrammet 2014-2020 søker leverandør til sin nye nettside. Leveransen omfatter online prosjektstyring samt nettside/CMS for ekstern kommunikasjon.

Lanserer videokonkurranse

INTERACT ønsker å løfte fram resultater og fordeler med samarbeid over landegrensene i Europa. Derfor har de sendt ut en bred invitasjon til å delta i en videokonkurranse.

Åpner Kristiansand for alle

Interreg-prosjektet Opening Up har utviklet et verktøy – Statistikkportalen – som vil bli et genuint verktøy for politikere, administrasjon og befolkningen i Kristiansand kommune.

Bli synlig som attraktiv partner

Nordsjøkonferansen i Aberdeen 25.-27. juni antas å bli en viktig arena for utvikling av nye samarbeidsprosjekter i det nye Nordsjøprogrammet. Du kan vise deg fram som en attraktiv samarbeidspartner.

Søk om forlengelse

Nordsjøprogrammet har åpnet sin 10. utlysingsrunde. Fram til 17. mars kan allerede godkjente prosjekter søke om forlengelse.

Skap resultater og fortell om dem!

Fagdirektør Arve C. Skjerpen i KMD ønsker flere konkrete resultater i Interreg V. Kanskje er det på tide å fortelle om dem også…

CNSS kobler skipsfart og klima

Prosjektet Clean North Sea Shipping har utviklet modeller som kobler skipsaktiviteter og utslipp med meteorologiske data. Prosjektet åpner nå for registrering til avslutningskonferanse i Bergen.