Program: Nordsjøprogrammet

Østersjøen og Nordsjøen viser vei

Samarbeid over landegrensene bidrar til bærekraftig vekst, konkluderer tyske myndigheter, som trekker fram gode eksempler fra Nordsjø- og Østersjøprogrammene.

Forener klimatilpasning og vekst

Nødvendige klimatilpasninger trenger ikke å gå på bekostning av økonomisk vekst. I Bergen gir regntunge dager ny kunnskap og innovasjon.

Skal utrede sjøkorridor til Kontinentet

Som en del av interregprosjektet TEN-TaNS skal Møre og Romsdal fylkeskommune lage et «regional case» for å undersøke mulighetetene for en sjøkorridor fra regionen til Kontinentet.

Konferanse om bærekraftige havner

Regionale havner er i fokus når sluttkonferansen for interregprosjektet LO-PINOD arrangeres 10. oktober. Det er et begrenet antall plasser, så meld deg på nå!

Påmelding åpnet for prosjektutviklere

Det er nå åpnet for påmelding til Nordsjøprogrammets seminar i Ghent 17.-18. september. Seminaret er for potensielle prosjektutviklere som en forberedelse til den nye programperioden.

Prosjektutvikling og partnersøk

17.-18. september arrangerer Nordsjøprogrammet et seminar i Ghent for potensielle prosjektutviklere som en forberedelse til den nye programperioden.

Rapport fra Nordsjøkonferansen

Over 400 deltakere var samlet da årets Nordsjøkonferanse gikk av stabelen i Aberdeen 25.-26. juni. Høydepunktene kan du se i en kort video her.