Programområde: Interreg C

DigiBEST / Digital Business EcoSystem Transformation

Prosjektet skal bistå SMB-er sin evne til digital transformasjon og å ta i bruk verktøy for avansert teknologi som for eksempel 3D-printing, robotteknologi, kunstig intelligens osv. Partnerne skal blant annet…

GRESS – GREen Startup Support

Prosjektet skal fremme entreprenørskap og bidra til flere og mer levedyktige oppstartsbedrifter innenfor grønne og blå næringer. Erfaringsutveksling, identifisering og overføring av god praksis mellom partnerne skal øke bevisstheten om…

FEMINA

Kjønnsforskjellene er fremdeles godt synlig hos teknologi-og kunnskapsbedrifter innad i EU. Interreg-prosjektet FEMINA (Female participation in high-tech enterprises) jobber med å øke kvinneandelen i denne sektoren. Flere kvinner kan bidra…

Smart Circular Procurement

CircPro (Smart Circular Procurement) jobber med å øke offentlige innkjøp basert på produkter innen sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er et prinsipp hvor målet er at ressurser forblir i økonomien lengst…

MONITORIS3

MONITORIS3-prosjektet jobber med å møte utfordringen omkring overvåkning av regionale spesialiseringsstrategier (S3). Målet er å legge til rette for S3-relaterte strukturfinansieringskilder gjennom erfaringsutveksling og policy-læring omkring ulike former for overvåkningsstrategier…

Road-CSR

Konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter (SMB) står høyt på dagsordenen hos EU-kommisjonen. I etterkant av økonomiske krise er det en utbredt forventning om at bedrifter skal være mer transparente…

e-MOPOLI

e-MOPOLI – Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility Mål: Bidra til økt opptak av elektrisk mobilitet og alternative drivstoff & teknologier gjennom bompengeordninger som favoriserer…

Digitourism

Mål: Fremme innovasjon i besøksnæringene gjennom økt bruk av digital teknologi (virtual- and augmented realities). Styrke koblingene mellom forskning, næringsliv og det offentlige, og sikre at digitale data er offentlig…

SmartEdge

SmartEdge – Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City Mål: Legge til rette for en klimavennlig utvikling i utkantbyer (Edge cities) og deres omkringliggende storbyområder Aktiviteter: Kartlegging…

Side 1 av 6
123456