Fylke: Rogaland

Drifting apart

Drifting Apart jobber med å styrke forståelsen av den geologiske arven i Nordlig periferi og arktis-regionen. Prosjektet støtter utviklingen av nye og ambisiøse Global Geoparks i regionen, og innovativ produktutvikling…

e-MOPOLI

e-MOPOLI – Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility Mål: Bidra til økt opptak av elektrisk mobilitet og alternative drivstoff & teknologier gjennom bompengeordninger som favoriserer…

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage – Adapting northern cultural heritage to environmental impact of climate change through through community engagement and informed conservation planning Prosjektet skal utvikle en programvareplattform og nettverk for…

REEWiseVillage

REEWiseVillage – Fostering and facilitating energy citizenship development in local communities Prosjektet skal legge til rette for økt kunnskap og bevissthet om energiressurser blant husholdninger, eiere av private og offentlige bygg, i…

Nearly Zero Energy Project

Dette er et forprosjekt som skal legge grunnlaget for et hovedprosjekt. I hovedprosjektet skal det etableres en arbeidsgruppe som skal identifisere hvordan man kan innfri nye krav (Recast Energy Performance…

e-Lighthouse

e-Lighthouse – Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region Prsjektets overordnede målsetting er å bidra til energibesparelser i offentlige bygninger og boliger. Prosjektet skal støtte og følge opp energieffektiviseringstiltak…

CLARE

CLARE – Capacity Building in Local Authorities for fostering Renewable and Energy Efficiency community projects Prosjektet skal legge til rette for kapasitetsbygging og beredskap i lokale og regionale myndigheter for…

SAINT

SAINT – Slow Adventure In Northern Territories Naturområdene i det nordlige Europa byr på en salgbar kontrast til de turistenes hverdagsliv i verdens storbyområder. Prosjektets målsetting er å gjøre små…

AURORA EXHIBITIONS

AURORA EXHIBITION – Science Tourism: services and products for Dancing with the Lights Prosjektet skal legge til rette for konseptualisering og utvikling av vitenskapsturisme gjennom samarbeid mellom vitenskapsformidlere og reiselivsbransjen. Ved…

GREBE

GREBE – Generaring Renewable Energy Business Enterprise Prosjektet skal etablere en plattform for transnasjonal deling av av kunnskap for startups og SMB’er i fornybar energi-sektoren. GREBE skal synliggjøre innovasjoner innen…

Side 1 av 3
123